Türk İplik Sektörü


İplik, gerek kumaş gerekse konfeksiyon sektöründe en fazla ihtiyaç duyulan yarı mamullerden bir tanesidir. 2017 yılında iplik ihracatımız %10 oranında artarak yaklaşık 1,8 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak – Mart döneminde ise iplik ihracatımızın yaklaşık 500 milyon dolar değerinde gerçekleştiği gözlemlenmektedir. 2018 yılı sonunda 2 milyar dolar değerinde bir ihracata ulaşılması öngörülmektedir. Türkiye, iplik ihracatının %61,2’sini Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirmektedir. En fazla iplik ihracatı gerçekleştirdiğimiz pazarlar ise İtalya, İngiltere, Belçika, İran ve Hollanda olarak dikkat çekmektedir.
 
2016 yılında Dünya’nın en büyük 8. pazarı konumundaki Türk iplik sektörünün, Dünya iplik ihracatından aldığı pay %3,6’dır. Türkiye aynı zamanda AB’nin en fazla iplik tedariği gerçekleştirdiği ülke konumundadır.  AB’nin iplik ithalatında 1. sırada olan Türkiye’nin 2017 yılı itibariyle AB’nin iplik ithalatındaki payı %9,5 seviyesindedir.
 
İplik, Türk tekstil ve hammaddeleri sektörünün en önemli ürün gruplarından birini oluşturmaktadır.  İplik sektörü, Ocak – Mart dönemi itibariyle toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatından %18,4 pay almaktadır. Tekstil ve hammaddeleri sektörü içerisinde dokuma kumaşlardan sonra en fazla ihracat gerçekleştirilen 2. alt ürün grubu konumundaki iplik sektörü; Türkiye’de yerleşik modern alt yapı ile pamuk ipliğinden dikiş ipliğine, sentetik-suni filament liflerden iplikler, sentetik-suni devamsız liflerden iplikler, yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplikler, bitkisel liften iplik ve ipek ipliği olmak üzere bütün iplik türleri iç piyasanın talebine göre üretilerek aynı zamanda ihraç edilebilmektedir. Bunun yanında katma değerli ürün ihracatında çok önemli bir yeri olan iplik sektörü teknik tekstil alanında da önemli bir yere sahiptir. Bugün Türkiye’de hijyenik kumaşlar, gümüş alaşımlı anti bakteriyel ameliyat elbiseleri, yangın koruyucu kıyafetler, kirlenmeyen – su tutmayan nanoteknolojik kumaşların tamamı yerli; üzerinde ciddi Ar-Ge çalışmaları yapılmış ipliklerle dokunmaktadır.
ÖNCEKİ SAYFAYA GERİ DÖN